Dit hebben we bereikt

Onze productie is CO2-positief.

Het Kvik-DNA heeft ambitie en uitdaging in de kern. Dit blijkt overduidelijk uit de duurzaamheidsdoelen die we voor onszelf hebben gesteld. Aan het begin van 2021 hebben we een grote mijlpaal bereikt toen de productie in onze fabriek in Denemarken CO2-positief werd. En dat betekent dat we in de toekomst de lat hoger zullen leggen. We hebben nieuwe ambitieuze doelen gesteld om onze hele toeleveringsketen voor 2025 CO2-positief te maken.

Lees verder om erachter te komen wat dit allemaal betekent.

Wat betekent het GHG-protocol echt voor ons en voor jou?

Scope 1

Dit omvat alle directe uitstoot van broeikasgassen door de activiteiten die onder onze controle staan, waaronder brandstofverbranding ter plaatse, het wagenpark en de airconditioning. Onze eigen warmteterugwinningsinstallatie heeft ons geholpen deze scope te bereiken.

Scope 2

Dit is alle indirecte uitstoot van broeikasgassen door ons verbruik van de elektriciteit, warmte of stoom die we kopen. We hebben het geluk dat het hier in Denemarken mogelijk is om gecertificeerde schone energie te gebruiken en dat we door onze warmteterugwinningsinstallatie onze eigen verwarming hebben.

Scope 3

Hiervoor zal samenwerking met onze leveranciers vereist zijn, omdat hier alle andere indirecte emissies onder vallen. Dit zijn onder andere de winning en productie van gekochte materialen en brandstoffen, en transportgerelateerde activiteiten met voertuigen waar we geen eigenaar van zijn en zelf exploiteren.

Wat betekent het om CO2-positief te zijn?

Als je koolstofneutraal bent, betekent dat je de hoeveelheid CO2 die je uitstoot in de atmosfeer er ook weer uit haalt. Wanneer je koolstofpositief bent, betekent dat je de hoeveelheid CO2 die je uitstoot in de atmosfeer compenseert, maar er ook wat meer uithaalt. Op deze manier behaal je een milieuvoordeel, omdat er meer koolstof uit de atmosfeer wordt gehaald dan er geproduceerd wordt. 

Hier leggen we uit hoe we op het hoofdkantoor en in de productie in Denemarken koolstofpositief zijn geworden.

De productie van Kvik werd in 2021 CO2-positief.

Waar gaan we naartoe met de uitstoot?

Zoals elk groot, ambitieus doel, is het een reis. We hebben al een aantal grote stappen gezet - overstappen naar 100% hernieuwbare energie, al onze verlichting vervangen door besparende ledverlichting, en zelfvoorzienende verwarming installeren die het afval van onze productie gebruikt om onze kantoren en fabriek te verwarmen. Dit waren grote, gedurfde stappen, maar het is een reis die lang zal duren. Eind 2025 verwachten we alle bedrijfswagens elektrisch te hebben gemaakt. We werken ook nauw samen met onze leveranciers om ervoor te zorgen dat ook zij CO2-positief zijn.

Kun je niet genoeg krijgen van duurzaamheid?