Klokkenluidersdienst

Het uitgangspunt voor ons succes op de lange termijn is zaken doen op een eerlijke en ethisch verantwoorde manier. Dit wordt beschreven in onze gedragscode, die getekend wordt door zowel onze medewerkers als onze leveranciers. Voor jou is een belangrijke rol weggelegd: het melden van je bezorgdheid bij een verdenking van ernstig wangedrag in strijd met onze gedragscode.

Klokkenluiders bieden ons de mogelijkheid om wangedrag te onderzoeken en te voorkomen of te corrigeren als er iets mis is. Er is geen bewijs van je vermoedens nodig, maar alle meldingen van wangedrag moeten in goed vertrouwen worden gedaan.

We werken met een externe klokkenluidersdienst, zodat je verzekerd bent van anonimiteit. 

Klik hier om een klokkenluidersrapport te verzenden of typ het volgende adres in je browser:

https://report.whistleb.com/ballingslovinternational

Voor meer informatie, zie:

Onze klokkenluidersdienst is een gesloten systeem, geleverd door een onafhankelijke externe derde partij: WhistleB Whistleblowing Centre AB. Het systeem is volledig onafhankelijk van ons intranet en onze website. Alle berichten zijn versleuteld. Om de anonimiteit van de afzender te waarborgen, slaat WhistleB geen IP-adressen of andere metagegevens op.