VEDA Touch green

€ 2.674,-

Een design met goede intenties

Duurzaamheid is tegenwoordig een modewoord geworden waar iedereen de mond vol van heeft. Nieuwe regels en voorschriften maken het steeds moeilijker om erover te praten. Maar wij houden wel van een uitdaging en we werken er elke dag aan om onze klimaatimpact zo klein mogelijk te houden. 

We nemen onze goede intenties serieus. Daarom hebben we er ook voor gekozen om een levenscyclusanalyse (LCA) uit te voeren op ons hele assortiment. Wij zijn van mening dat de rapporten van onafhankelijke deskundigen, zoals die van onze LCA's en milieuproductverklaringen (EPD's), de meeste transparantie bieden om onze vooruitgang aan te tonen.

We vinden dat onze klanten het verdienen om te weten van welke grondstoffen hun nieuwe keuken is gemaakt. Daarom berekenen we bijvoorbeeld het aantal plastic PET-flessen dat we elk jaar recyclen. En daarom laten we klanten zien hoeveel gerecyclede PET-flessen er in hun keuken zitten en hoeveel kilo gerecycled hout erin zit verwerkt.  Al onze keukenontwerpen gebruiken gerecyclede materialen en het kost allemaal niets extra.

Lees verder om te zien hoe onze goede intenties zitten verweven in ons ontwerpproces en al onze designs.

Een keuken met goede intenties

— vereist gerecyclede materialen

Wist je dat 80% van de milieu-impact van een product te wijten is aan beslissingen die bij het ontwerp zijn genomen? We maken tijdloos Deens design met zoveel mogelijk gerecyclede materialen van hoge kwaliteit. Dit bewijzen we in elke offerte met concrete cijfers.   Uit onze uitgebreide garanties blijkt ook wel hoe overtuigd we zijn van duurzame producten.

Bij onze keukens is er altijd een perfecte harmonie tussen design en gebruiksgemak. En al onze designs maken gebruik van gerecyclede materialen. Op elke offerte vermelden we het aantal gerecyclede PET-flessen dat we voor onze folies gebruiken en het aantal kilo’s gerecycled hout die nodig zijn voor je nieuwe keuken. Ook de CO2-voetafdruk wordt vermeld. Zo heb je een geweldig verhaal om met je gasten te delen wanneer je hen uitnodigt voor een diner in je nieuwe keuken.

Lees meer over onze materialen
In 2023 heeft Kvik 6.501.287 plastic flessen een nieuw leven gegeven binnen de wereld van keukens!
Kvik Category Management team

— bespaart, hergebruikt en recyclet

Wij houden van Deens design. We maken graag producten die mooi, tijdloos en duurzaam zijn. We werken graag met hoogwaardige materialen die lang meegaan. Maar we houden niet van het afval dat daarmee gepaard gaat.

Daarom werken we samen met Stena Recycling. Zij zijn toonaangevend op het gebied van recycling en grondstoffenbeheer. Zij helpen ons om het grootste deel van ons afval om te zetten in kostbare grondstoffen. Deze worden gebruikt voor de verwarming van onze gebouwen, voor de productie van nieuwe materialen of voor het vinden van nieuwe oplossingen.

— toont je de exacte CO2-voetafdruk

Vanaf het najaar van 2024 krijg je bij de offerte voor je nieuwe keukenontwerp ook inzicht in de milieu-impact van je keuken. In 2024 hebben we een levenscyclusanalyse van onze producten uitgevoerd. Door deze grondige beoordeling en samenwerking met onze leveranciers kunnen we je transparant informeren over de milieu-impact van jouw keuken. Zo zie je hoeveel gerecycled hout en gerecycled PET-plastic is gebruikt om de keuken te maken. De berekeningen zijn gebaseerd op specifieke productgegevens en worden dagelijks bijgewerkt. Je kunt er dus van op aan dat onze berekeningen up-to-date en betrouwbaar zijn. We helpen je dus om een geïnformeerde keuze te maken door transparant te zijn over jouw keuken.

Een keuken met goede intenties

— wordt altijd geleverd in platte verpakkingen.

Een belangrijk onderdeel van ons concept is ons efficiënte vervoer van platte verpakkingen. De voormontage van onze keukens gebeurt in een Kvik-winkel in jouw buurt. In de keukensector wordt dit standaard in de fabriek gedaan. Dankzij onze logistieke oplossing met platte verpakkingen vervoert elke vrachtwagen 6 keer zoveel keukens dan wanneer ze vóór het transport in elkaar gezet zouden worden.

— richt zich op hernieuwbare energie

Vorig jaar was een keerpunt in onze groene transitie. We hebben namelijk onze krachten gebundeld met visionaire bedrijven om een actieve rol te spelen in de opkomst van groene energie in Denemarken. In januari 2023 hebben we samen met onze zusterbedrijven DFI-Geisler, Multiform en JKE Design een energieleveringsakkoord gesloten met Better Energy. Via deze overeenkomst hebben we bijgedragen aan de bouw van een nieuw zonnepark in de buurt van Stevning, in Zuid-Denemarken. 

Het nieuwe zonnepark voegt jaarlijks 35 gigawattuur hernieuwbare energie toe aan het Deense net. Dat is genoeg om zo’n 22.500 mensen in Denemarken te voorzien in hun dagelijkse energiebehoefte.   

Lees meer over het initiatief met Better Energy
Als fabrikant is het onze verantwoordelijkheid om oog te hebben voor duurzaamheid en om manieren te blijven vinden om de milieu-impact van onze bedrijven terug te dringen.
Henrik Gade Andersen, Director Strategic Purchasing bij Kvik

Meer dan alleen de aankoop van energie

Grondwaterbescherming met zonneparken

Het zonnepark is als een beschermend schild voor het grondwater. In tegenstelling tot bij traditionele landbouw wordt de grond met gras bedekt, waardoor het water eronder beschermd blijft.

Veevriendelijke zones

Het lokale bestemmingsplan staat toe om het gebied te onderhouden door vee te laten grazen.

Geen bestrijdingsmiddelen

Omdat we afrekenen met de bestrijdingsmiddelen en meststoffen van de landbouw, zal het zonnepark een positieve invloed hebben op de omliggende flora en fauna.

Een keuken met goede intenties

— zet zich in voor een veilige werkplek

Wij maken de keuken van je dromen. En dat doen we met veel aandacht voor detail en vakmanschap, terwijl we ook onze werknemers en hun veiligheid waarborgen. In de loop der jaren hebben we waardevolle inzichten verkregen door het gesprek aan te gaan met onze interne teams. Door nieuwe en innovatieve initiatieven hebben we van onze productie en ons magazijn een aangename en veilige werkplek gemaakt.

— streeft naar een divers en inclusief personeelsbestand

We zetten ons in voor een diverse en inclusieve werkplek waar ieders talent wordt benut. Niet alleen omdat dit nu eenmaal zo hoort, maar ook omdat het voor ons cruciaal is om te blijven groeien. Daarom proberen we voortdurend een omgeving te creëren waarin innovatie, samenwerking en groei centraal staan. We hebben concrete doelen gesteld voor een genderquota en de werknemerstevredenheid. We zijn nog niet waar we willen zijn, maar we werken er wel aan. 

Genderverdeling en -doelen

Genderverdeling binnen de productie

Kom langs bij onze productiehal in Vildbjerg en je zult meteen zien dat er ook veel vrouwen werken in deze traditioneel door mannen gedomineerde sector. In augustus 2023 was 39% van onze productie- en magazijnmedewerkers vrouw, terwijl de resterende 61% mannen waren. Door verschillende investeringen in automatisering en technologie zorgen we voor goede ergonomische omstandigheden, zonder dat dit ten koste gaat van de fysieke prestaties.

Ons streven om de kloof te overbruggen

We willen graag dat de genderverdeling in het management bij Kvik A/S overeenkomt met het diverse en moderne karakter van ons bedrijf. Hoewel we er trots op zijn dat er binnen onze productie barrières worden doorbroken en het een inclusieve omgeving is, weten we dat er nog veel werk aan de winkel is als het gaat om de genderverdeling. Vrouwen zijn bij ons aanzienlijk in de minderheid wat leiderschapsposities betreft. En daar willen we iets aan doen.

Onze ambities met het oog op vrouwen in leiderschapsposities

Ons personeelsbestand bestaat voor 43% uit vrouwen en 57% uit mannen. We hebben voor onze raad van bestuur een doel gesteld van minimaal 33% vrouwelijke en mannelijke leden. Op dit moment hebben we drie mannen en nul vrouwen in de raad van bestuur zitten.  We verwachten dit doel tegen 2025 te bereiken. Voor de andere managementniveaus geldt een doelstelling van ten minste 40% mannelijke en vrouwelijke leden. Momenteel zijn er op de andere managementniveaus 6 vrouwen en 27 mannen actief. We verwachten ons doel in 2026 te bereiken. 

Een ware beleving

Een keuken met goede intenties

— vereist certificaten

Er zijn allerlei labels met verschillende normen, — maar niet alle labels zijn officieel en worden geverifieerd door een derde partij. Daarom zijn onze certificaten nuttig zodat je kan zien aan welke normen onze producten voldoen. Met onze certificaten kunnen we onafhankelijk aantonen hoe belangrijk we aspecten vinden, zoals duurzame bosbouw, de tevredenheid van werknemers en een schoon binnenklimaat.

Lees meer over onze certificaten

— ondersteunt lokale gemeenschappen

Elk jaar ondersteunt onze interne werknemersvereniging KvikOp verschillende gemeenschapsinitiatieven. Wij zijn van mening dat ons bedrijf veel meer te bieden heeft dan alleen Deens design tegen verrassend lage prijzen. We hebben een sterke ambitie om actief en positief bij te dragen aan de lokale gemeenschap.

Daarom ondersteunen we projecten die onze werknemers hebben voorgedragen. Het gaat dan meestal om steun voor verschillende activiteiten en clubs waar onze eigen medewerkers bij betrokken zijn, met tal van projecten die een verschil maken in de vele gemeenschappen waar onze medewerkers deel van uitmaken. En dat is iets waar we veel waarde aan hechten.

Gedurende 2023 hebben we het genoegen gehad om 21 projecten te steunen, waaronder: 

  • Tørring Idrætsforening: subsidies voor levensreddende eerste hulp.
  • Hjælpesporet - kerstcadeaus voor kwetsbare gezinnen
  • Vævelauget Randbøldal - publicatie van een boek met patronen van deze stichting om anderen te inspireren om het ambacht van weven op te pakken. 

— zet zich in voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN

Je hebt waarschijnlijk wel eens het kleurrijke palet van doelen gezien dat door de Verenigde Naties wordt aangehouden — ditzijn de Duurzame Ontwikkelingsdoelen: 17 doelstellingen die door alle lidstaten zijn aangenomen om meer vrede en welvaart te bewerkstelligen voor mens en planeet. Als bedrijven en consumenten hebben we ook een verantwoordelijkheid ten opzichte van onze planeet en de mensen die erop leven. Vandaar dat we toegewijd zijn aan deze doelen en onze bedrijfsvoering eraan aanpassen, zodat de doelen in 2030 bereikt kunnen worden.

We kunnen niet alles veranderen. Ook wij niet. Hoewel elk van de 17 doelen belangrijk is, willen we proberen zoveel mogelijk impact te hebben. Daarom richten we ons op de vier doelen waar we de grootste verandering kunnen bewerkstelligen.

We richten ons met name op 4 SDG’s

Doel 8: Eerlijk werk en economische groei

Diversiteit en inclusie zijn belangrijke pijlers binnen ons management. Helaas presteren we ondermaats wat genderdiversiteit in het management betreft. Daarom hebben concrete doelen gesteld om het personeelsbestand diverser en inclusiever te maken. Ook peilen we elk jaar systematisch de sfeer op het werk. Dit doen we met werknemersenquêtes en persoonlijke gesprekken. We geloven in voortdurende verbetering, wat ook blijkt uit onze Great Place to Work®-certificering.

Doel 12: Verantwoorde consumptie en productie

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad om de manier waarop we ons afval beheren om te zetten met het oog op preventie, terugdringing, recycling en hergebruik. Het percentage dat we weggooien is gedaald van meer dan 25% in 2022 naar ongeveer 5% in 2023. En we willen dat aandeel nog verder terugdringen. We willen ook betere handelswijzen inbouwen wat betreft het rapporteren van onze verplichtingen, initiatieven en vooruitgang. En als onderdeel van Ballingslöv International AB publiceren we jaarlijks een duurzaamheidsrapport.

Doel 13: Klimaatactie

We zijn geen perfect bedrijf. We erkennen de impact die we hebben op het milieu. Maar we willen het beter doen, en daarom zetten we ons in voor dit doel. We willen onze milieu-impact verminderen, waar mogelijk het aandeel gerecyclede materialen vergroten én nieuwe manieren vinden om ons afval te recyclen en opnieuw te gebruiken. En dat doen we niet alleen, want we stellen ook strenge eisen aan onze leveranciers binnen de hele toeleveringsketen, en dus ook aan onze onderleveranciers.

Doel 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Als onderdeel van Ballingslöv International AB willen we dat de regels en beleidslijnen binnen onze organisatie vrij zijn van discriminatie. Om corruptie en ongepast gedrag te bestrijden, zetten we ons in voor een inclusieve maatschappij waarin geen plek is voor discriminatie.

Ballingslöv International Sustainability report 2023

Wij zijn onderdeel van het Zweedse concern Ballingslöv International AB. Ballingslöv International AB publiceert jaarlijks een sustainability report, waarin de initiatieven en de voortgang worden beschreven van alle bedrijven binnen het concern.

Sustainability Report 2023